Restauracja „Bosfor” Bydgoszcz

Klient: Restauracja „Bosfor”
Lokalizacja: Bydgoszcz

Turecka restauracja, której założeniem projektowym było stworzenie przytulnej przestrzeni nawiązującej stylistyką do kultury i tradycji tureckich.